Postimi i kostove të rishikimeve negative dhe false të Google

Postimi i vlerësimeve negative dhe false të Google kushton një klient të pakënaqur shtrenjtë. Konsumatori postoi komente negative në lidhje me çerdhen dhe Bordin e Drejtorëve të saj nën pseudonime të ndryshme dhe në mënyrë anonime. Gjykata e Apelit në Amsterdam deklaroi se klienti nuk kundërshton që ajo nuk ka vepruar në përputhje me rregullat e ligjit të pashkruar që konsiderohen të pranueshëm në jetën shoqërore, dhe për këtë arsye ajo ka kryer një veprim të kundërligjshëm ndaj çerdhes. Rezultati është që klientit i kërkohet të paguajë afro 17.000 euro për dëmet dhe kostot e tjera.

2018-01-13

Shpërndaje
Law & More B.V.