Shpalosja e regjistrimit publik dhe përgjithësisht e arritshme

(në përputhje me nenin 35b (1) të Rregulloreve të Profesionit Ligjor)

Tom Meevis

Tom Meevis ka regjistruar fushat e mëposhtme ligjore në regjistrin e zonave juridike të Avokatisë Hollandeze:

• Ligji mbi kompaninë
• Personat dhe ligji i familjes
• E drejta penale
• Ligji i punësimit

Sipas standardeve të Avokatisë Hollandeze regjistrimi e detyron atë të marrë dhjetë kredi trajnimi në vit në secilën prej fushave të regjistruara ligjore.

Maksim Hodak

Maxim Hodak ka regjistruar fushat e mëposhtme ligjore në regjistrin e zonave juridike të Avokatisë Hollandeze:

Ligji i ndërmarrjes

Sipas standardeve të Avokatisë Hollandeze regjistrimi e detyron atë të marrë dhjetë kredi trajnimi në vit në secilën prej fushave të regjistruara ligjore.