Zonat e veçanta

Eurasia është termi për zonën gjeografike që përbëhet nga Evropa dhe Azia. Ne ndërthurim njohuritë e këtyre tregjeve me ekspertizën tonë të juridiksioneve të ndryshme holandeze dhe ndërkombëtare. Përmes këtij kombinimi unik ne jemi në gjendje të ofrojmë shërbimin e plotë për bizneset dhe individët euroaziatikë.

Si ndërmarrje që vepron brenda këtyre sektorëve, mund të hasni të gjitha llojet e çështjeve të vështira ligjore. Në fund të fundit, këta sektorë nuk qëndrojnë asnjëherë, ata po evoluojnë në mënyrë aktive. Juristët tanë janë ekspertë, fushat që këto sektorë kalojnë dhe mund t'i ofrojnë ndërmarrjes suaj këshilla ose ndihmë juridike, për shembull mbi përgjegjësinë e produktit.

Edhe pse një mosmarrëveshje bën që emocionet të shkojnë lartë, me rezultatin që të dy palët të mos shohin më një zgjidhje, në Law & More ne besojmë se një zgjidhje e përbashkët që kënaq të gjitha palët e përfshira mund të gjendet përmes ndërmjetësimit. Në këtë proces Law & More ndërmjetësit jo vetëm që marrin parasysh interesat e të dy palëve gjatë konsultimit, por gjithashtu garantojnë ndihmë juridike dhe emocionale.

Law & More B.V.