Çmimet

Law & More tarifat për punën e saj tarifat në orë të përmendura më poshtë, të cilat ndër të tjera varen nga përvoja e punonjësve të saj dhe lloji i çështjes ku merren parasysh edhe faktorët e mëposhtëm:

  • Karakteri ndërkombëtar i çështjes
  • Njohuri speciale / ekspertizë unike / kompleksiteti ligjor
  • Urgjente
  • Lloji i kompanisë / klientit
Normat bazë:
Koleg   € 175 - € 195
bashkepuntore i larte   € 195 - € 225
partner   € 250 - € 275

Të gjitha tarifat janë pa TVSH 21%. Normat mund të ndryshohen çdo vit.

Law & More është, në varësi të llojit të detyrës, i përgatitur të sigurojë një vlerësim të çmimit të përgjithshëm, i cili mund të rezultojë në një vlerësim të tarifës fikse për punën që duhet të kryhet.

Law & More B.V.