Kushte të përgjithshme

Informacioni i dhënë në Law & More Uebfaqja BV ka për qëllim vetëm të shërbejë si informacion i përgjithshëm. Asnjë e drejtë nuk mund të nxirret nga ky informacion. Law & More BV nuk mund të mbahet dhe nuk është përgjegjës për dëmet që vijnë nga ose si rezultat i ndonjë informacioni jo të plotë dhe / ose të pasaktë të dhënë në uebfaqe. Informacioni i dërguar Law & More BV përmes postës elektronike ose formularit të kontaktit në faqen e internetit të Law & More BV nuk është e sigurt dhe nuk do të konsiderohet se vlerësohet si konfidenciale.