Kushte të përgjithshme

Informacioni i dhënë në Law & More B.V. faqja e internetit ka për qëllim vetëm të shërbejë si informacion i përgjithshëm. Asnjë e drejtë nuk mund të nxirret nga ky informacion. Law & More B.V. nuk mund të mbahet dhe nuk është përgjegjës për çdo dëm që rrjedh nga ose si rezultat i ndonjë informacioni jo të plotë dhe / ose të pasaktë të dhënë në faqen e internetit. Informacioni dërguar në Law & More B.V. përmes postës elektronike ose formës së kontaktit në faqen e internetit të Law & More B.V. nuk është i sigurt dhe nuk do të konsiderohet se konsiderohet konfidencial.

Law & More B.V.