KUSHTET E PRGJITHSHME

1. Law & More B.V., themeluar në Eindhoven, Holandë (në tekstin e mëtejmë referuar si "Law & More") Është një kompani me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar në bazë të ligjit Hollandez me qëllim të ushtrimit të profesionit juridik.

2. Këto kushte të përgjithshme zbatohen për të gjitha detyrat e klientit, përveç nëse është rënë dakord ndryshe me shkrim përpara përfundimit të detyrës. Zbatueshmëria e kushteve të përgjithshme të blerjes ose kushteve të tjera të përgjithshme të përdorura nga klienti përjashtohet shprehimisht.

3. Të gjitha detyrat e klientit do të pranohen dhe kryhen ekskluzivisht nga Law & More. Zbatueshmëria e nenit 7: 407 paragrafi 2 Kodi Civil Hollandez është përjashtuar në mënyrë të qartë.

4. Law & More kryen detyra në përputhje me rregullat e sjelljes së Avokatisë Hollandeze dhe, në përputhje me këto rregulla, merr përsipër të mos zbulojë ndonjë informacion të dhënë nga klienti në lidhje me detyrën.

5. Nëse në lidhje me detyrat që i janë caktuar Law & More palët e treta duhet të përfshihen, Law & More do të konsultoheni me klientin paraprakisht. Law & More nuk është përgjegjës për të metat e çfarëdo lloji të këtyre palëve të treta dhe ka të drejtë të pranojë, pa konsultim paraprak me shkrim dhe në emër të klientit, një kufizim të mundshëm të përgjegjësisë nga ana e palëve të treta të angazhuara nga Law & More.

6. Anydo detyrim është i kufizuar në shumën që do të paguhet në atë rast të veçantë nën sigurimin e përgjegjësisë profesionale të Law & More, rritur me tepricën e zbritshme nën këtë sigurim. Kur, për çfarëdo arsye, asnjë pagesë nuk është bërë nën sigurimin e përgjegjësisë profesionale, çdo detyrim është i kufizuar në një shumë prej 5,000.00 €. Sipas kërkesës, Law & More mund të sigurojë informacione mbi (mbulimin nën) sigurimin e përgjegjësisë profesionale siç merret nga Law & More. Klienti dëmshpërblen Law & More dhe mban Law & More të padëmshëm ndaj pretendimeve të palëve të treta në lidhje me detyrën.

7. Për kryerjen e detyrës, klienti i detyrohet Law & More një tarifë (plus TVSH). Tarifa llogaritet në bazë të numrit të orëve të punës shumëzuar me normën në orë të aplikueshme. Law & More rezervon të drejtën të rregullojë në mënyrë periodike normat e saj për orë.

8. Kundërshtimet për sasinë e faturës duhet të motivohen me shkrim dhe t'i dorëzohen Law & More brenda 30 ditëve nga data e faturës, duke mos arritur që fatura të pranohet përfundimisht dhe pa protestë.

9. Law & More i nënshtrohet Aktit Hollandez të Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit (Wwft). Nëse një detyrë bie në fushën e Wwft, Law & More do të kryejë një kujdes të duhur për një klient. Nëse ndodh një transaksion (i menduar) i pazakontë brenda kontekstit të Wwft, atëherë Law & More është i detyruar ta raportojë këtë tek Njësia Hollandeze e Inteligjencës Financiare. Raporte të tilla nuk i zbulohen klientit.

10. Ligji Hollandez vlen për marrëdhëniet midis Law & More dhe klientit.

11. Në rast mosmarrëveshjeje, gjykata Hollandeze në Oost-Brabant do të ketë juridiksion, për të kuptuar atë Law & More mbetet e drejtë të paraqesë mosmarrëveshje në gjykatë që do të kishte juridiksion nëse nuk do të ishte bërë kjo zgjedhje e forumit.

12. do e drejtë e klientit për të bërë kërkesa kundër Law & More, do të përfundojë në çdo rast brenda një viti pas datës në të cilën klienti u ndërgjegjësua ose do të mund të dinte në mënyrë të arsyeshme ekzistencën e këtyre të drejtave.

13. Faturat e Law & More do t'i dërgohet klientit me postë elektronike ose me postë të rregullt dhe pagesa duhet të bëhet brenda 14 ditëve nga data e faturës, duke mos arritur që klienti të jetë në gjendje të paracaktuar dhe i detyruar të paguajë një interes të paragjykuar prej 1% në muaj, pa kërkuar ndonjë njoftim zyrtar . Për punën e kryer nga Law & More, pagesa e përkohshme mund të faturohet në çdo kohë. Law & More ka të drejtë të kërkojë pagesën e një paradhënie. Nëse klienti nuk paguan me kohë shumat e faturuara, Law & More ka të drejtë të pezullojë punën e saj menjëherë, pa qenë i detyruar të paguajë dëmet që rrjedhin prej saj.

A doni të dini se çfarë Law & More mund të bëjë për ju si një firmë ligjore në Eindhoven Amsterdam?
Pastaj na kontaktoni me telefon +31 40 369 06 80 ose dërgoni një e-mail në:
Zoti. Tom Meevis, avokat në Law & More - tom.meevis@lawandmore.nl
Zoti. Maxim Hodak, avokat në & More - maxim.hodak@lawandmore.nl

Cilësimet e privatësisë
Ne përdorim cookies për të rritur përvojën tuaj gjatë përdorimit të faqes sonë të internetit. Nëse jeni duke përdorur Shërbimet tona përmes një shfletuesi, ju mund të kufizoni, bllokoni ose hiqni cookies përmes cilësimeve të shfletuesit tuaj të internetit. Ne gjithashtu përdorim përmbajtje dhe skenare nga palë të treta që mund të përdorin teknologji gjurmimi. Më poshtë mund të siguroni pëlqimin tuaj për të lejuar vendosjen e palëve të treta. Për informacion të plotë në lidhje me cookies që ne përdorim, të dhënat që mbledhim dhe si i përpunojmë, ju lutemi kontrolloni tonë Politika e Privatësisë
Law & More B.V.