Shoqata e Avokatëve Hollandezë

NOVA-Logo

Shoqata e Avokatëve Hollandezë është organizata profesionale publike për profesionin juridik. Në interes të një administrimi të duhur të drejtësisë, Avokatura Avokat promovon praktikën e duhur të profesionit juridik dhe monitoron cilësinë e shërbimeve të ofruara nga avokatët.

Avokatia përbëhet nga të gjithë avokatët në Hollandë. Për më tepër, Hollanda është e ndarë ligjërisht në njëmbëdhjetë rajone, të cilat përfaqësojnë juridiksionet e gjykatave. Të gjithë avokatët brenda rajonit ku kanë zyrat e tyre së bashku formojnë Shoqatën Lokale të Avokatëve. Avokatët e Law & More janë natyrisht anëtarë të Shoqatës së Avokatëve vendas dhe kombëtar.

Law & More B.V.