Brenda Law & More, Sevinc mbështet ekipin aty ku është e nevojshme dhe merret me çështje të ndryshme ligjore dhe hartimin e dokumenteve (procedurale). Përveç Hollandishtes dhe Anglishtes, Sevinc flet edhe rusisht, turqisht dhe azerisht.

Sevinc Hoeben-Azizova

Sevinc Hoeben-Azizova

Brenda Law & More, Sevinc mbështet ekipin aty ku është e nevojshme dhe merret me çështje të ndryshme ligjore dhe hartimin e dokumenteve (procedurale). Përveç Hollandishtes dhe Anglishtes, Sevinc flet edhe rusisht, turqisht dhe azerisht. Për shkak të entuziazmit dhe qëndrimit të saj të pasionuar, ajo është e gatshme të marrë përsipër sfida ligjore. Sevinc është një punëtor i palodhur dhe përpiqet shumë për klientët tanë. Ndjeshmëria e saj e madhe dhe angazhimi i saj i fortë për klientët tanë vijnë në ndihmë. Në kohën e saj të lirë, Sevinc gëzon udhëtime, darka dhe shoqërime me familjen dhe miqtë.

Law & More B.V.