Do të ketë shumë pak holandezë që nuk janë ende të vetëdijshëm

Do të jenë shumë pak holandezë që nuk janë ende të vetëdijshëm për çështjet zvarritëse në lidhje me tërmetet e Groningen, të shkaktuara nga shpimi i gazit. Gjykata ka vendosur që 'Nederlandse Aardolie Maatschappij' (Dutch Petroleum Company) duhet të paguajë kompensim për dëmin jomaterial për një pjesë të banorëve të Groningenveld. Gjithashtu Shteti është mbajtur përgjegjës për shkak të mbikëqyrjes së pamjaftueshme, por gjykata vendosi që, përkundër faktit se mbikëqyrja ishte me të vërtetë e papërshtatshme, nuk mund të thuhet se dëmi rezultoi prej tij.

Law & More