Imazhi ndërkombëtar i divorceve

Shkurorëzimet ndërkombëtare

Dikur ishte zakon të martohej me dikë me të njëjtën kombësi ose me të njëjtën origjinë. Në ditët e sotme, martesat midis njerëzve me kombësi të ndryshme po bëhen gjithnjë e më të zakonshme. Fatkeqësisht, 40% e martesave në Hollandë përfundojnë me divorc. Si funksionon kjo nëse dikush jeton në një vend tjetër nga ai në të cilin ata kanë lidhur martesë?

Bërja e një kërkese brenda BE-së

Rregullorja (KE) Nr. 2201/2003 (ose: Brukseli II bis) ka qenë e zbatueshme për të gjitha vendet brenda BE-së që nga 1 Mars 2015. Ajo rregullon juridiksionin, njohjen dhe ekzekutimin e gjykimeve në çështjet martesore dhe përgjegjësinë prindërore. Rregullat e BE zbatohen për divorcin, ndarjen ligjore dhe anulimin e martesës. Brenda BE-së, një kërkesë për divorc mund të paraqitet në vendin ku gjykata ka juridiksion. Gjykata ka juridiksion në vend:

  • Aty ku banojnë zakonisht të dy bashkëshortët.
  • Nga të cilët të dy bashkëshortët janë shtetas.
  • Aty ku kërkohet divorci së bashku.
  • Kur njëri partner aplikon për divorc dhe tjetri është banor i zakonshëm.
  • Kur një partner ka qëndruar zakonisht për të paktën 6 muaj dhe është shtetas i vendit. Nëse ai ose ajo nuk është një shtetas, peticioni mund të paraqitet nëse ky person ka jetuar në vend për të paktën një vit.
  • Ku një nga partnerët ka qenë banor i fundit i zakonshëm dhe ku një prej partnerëve akoma banon.

Brenda BE-së, gjykata që së pari merr një kërkesë për divorc që plotëson kushtet ka juridiksion për të vendosur mbi divorcin. Gjykata që shpall divorcin mund të vendosë edhe për kujdestarinë prindërore të fëmijëve që jetojnë në vendin e gjykatës. Rregullat e BE mbi divorcin nuk zbatohen për Danimarkën sepse Rregullorja e Brukselit II bis nuk është miratuar atje.

Në Hollandë

Nëse çifti nuk jeton në Holandë, në parim është e mundur të divorcoheni në Holandë vetëm nëse bashkëshortët kanë të dy shtetësinë Hollandeze. Nëse nuk është ky rast, gjykata Hollandeze mund të deklarojë veten kompetente në rrethana të veçanta, për shembull nëse nuk është e mundur të divorcoheni jashtë vendit. Edhe nëse çifti janë martuar jashtë vendit, ata mund të aplikojnë për divorc në Hollandë. Një kusht është që martesa të regjistrohet në regjistrin civil të vendbanimit në Hollandë. Pasojat e divorcit mund të jenë të ndryshme jashtë vendit. Një dekret divorci nga një vend i BE njihet automatikisht nga vendet e tjera të BE. Jashtë BE-së kjo mund të jetë dukshëm e ndryshme.

Një divorc mund të ketë pasoja për statusin e qëndrimit të dikujt në Hollandë. Nëse një partner ka një leje qëndrimi sepse ai ose ajo jetonte me partnerin e tij ose të saj në Hollandë, është e rëndësishme që ai ose ajo të aplikojë për një leje të re qëndrimi në kushte të ndryshme. Nëse kjo nuk ndodh, leja e qëndrimit mund të revokohet.

Cili ligj zbatohet?

Ligji i vendit në të cilin është paraqitur kërkesa për divorc nuk do të zbatohet domosdoshmërisht për divorcin. Një gjykatë mund të duhet të zbatojë ligjin e huaj. Kjo ndodh më shpesh në Hollandë. Për secilën pjesë të çështjes duhet të vlerësohet nëse gjykata ka juridiksion dhe cili ligj duhet të zbatohet. E drejta ndërkombëtare private luan një rol të rëndësishëm në këtë. Ky ligj është një term ombrellë për fushat e ligjit në të cilat përfshihen më shumë se një vend. Më 1 janar 2012, Libri 10 i Kodit Civil Hollandez hyri në fuqi në Hollandë. Kjo përmban rregullat e së drejtës ndërkombëtare private. Rregulli kryesor është që gjykata në Holandë të zbatojë ligjin Hollandez të divorcit, pavarësisht nga kombësia dhe vendbanimi i bashkëshortëve. Kjo është ndryshe kur çiftit i është regjistruar zgjedhja e tij e ligjit. Bashkëshortët do të zgjedhin ligjin e zbatueshëm për procedurat e divorcit. Kjo mund të bëhet para se të lidhet martesa, por gjithashtu mund të bëhet në një fazë të mëvonshme. Kjo është gjithashtu e mundur kur do të divorcoheni.

Rregullore për regjimet martesore të pasurisë

Për martesat e kontraktuara në ose pas 29 Janarit 2019, do të zbatohet Rregullorja (BE) Nr. 2016/1103. Kjo rregullore rregullon ligjin në fuqi dhe zbatimin e vendimeve në çështjet e regjimeve martesore të pasurisë. Rregullat që përcakton përcaktojnë se cilat gjykata mund të vendosin mbi pasurinë e bashkëshortëve (juridiksioni), cili ligj zbatohet (konflikti i ligjeve) dhe nëse një vendim i dhënë nga një gjykatë i një vendi tjetër do të njihet dhe zbatohet nga tjetri (njohja dhe zbatimi). Në parim, e njëjta gjykatë ka ende juridiksion sipas rregullave të Rregullores së Brukselit IIa. Nëse nuk është bërë zgjedhja e ligjit, do të zbatohet ligji i Shtetit ku bashkëshortët kanë vendbanimin e tyre të parë të përbashkët. Në mungesë të një vendbanimi të zakonshëm të zakonshëm, do të zbatohet ligji i Shtetit të kombësisë të të dy bashkëshortëve. Nëse bashkëshortët nuk kanë të njëjtën shtetësi, zbatohet ligji i Shtetit me të cilin bashkëshortët kanë lidhje më të ngushtë.

Rregullorja pra vlen vetëm për pasurinë martesore. Rregullat përcaktojnë nëse ligji Hollandez, dhe kështu bashkësia e përgjithshme e pronës ose bashkësia e kufizuar e pronës ose një sistem i huaj, do të zbatohet. Kjo mund të ketë shumë pasoja për pasuritë tuaja. Prandaj është e mençur të kërkoni këshilla ligjore, për shembull, për një zgjedhje të marrëveshjes ligjore.

Për këshilla para martesës tuaj ose për këshilla dhe ndihmë në rast divorci, mund të kontaktoni avokatët e së drejtës familjare të Law & More. At Law & More ne e kuptojmë që divorci dhe ngjarjet pasuese mund të kenë pasoja të gjera në jetën tuaj. Kjo është arsyeja pse ne marrim një qasje personale. Së bashku me ju dhe ndoshta ish-partneri juaj, ne mund të përcaktojmë situatën tuaj ligjore gjatë intervistës në bazë të dokumentacionit dhe të përpiqemi të regjistrojmë vizionin ose dëshirat tuaja. Përveç kësaj, ne mund t'ju ndihmojmë në një procedurë të mundshme. Avokatët në Law & More janë ekspertë në fushën e së drejtës personale dhe familjare dhe janë të lumtur t'ju drejtojnë, ndoshta së bashku me partnerin tuaj, përmes një procesi divorci.

Cilësimet e privatësisë
Ne përdorim cookies për të rritur përvojën tuaj gjatë përdorimit të faqes sonë të internetit. Nëse jeni duke përdorur Shërbimet tona përmes një shfletuesi, ju mund të kufizoni, bllokoni ose hiqni cookies përmes cilësimeve të shfletuesit tuaj të internetit. Ne gjithashtu përdorim përmbajtje dhe skenare nga palë të treta që mund të përdorin teknologji gjurmimi. Më poshtë mund të siguroni pëlqimin tuaj për të lejuar vendosjen e palëve të treta. Për informacion të plotë në lidhje me cookies që ne përdorim, të dhënat që mbledhim dhe si i përpunojmë, ju lutemi kontrolloni tonë Politika e Privatësisë
Law & More B.V.