Pa divorc divorc

Shkurorëzimi pa faj është një divorc në të cilin zgjidhja e një martese nuk kërkon shfaqjen e keqbërjes nga secila palë. Ligjet që parashikojnë divorc pa faj lejojnë një gjykatë familjare të japë një divorc në përgjigje të një kërkese nga secila palë e martesës pa kërkuar që paditësi të sigurojë prova që i pandehuri ka kryer një shkelje të kontratës martesore. Arsyeja më e zakonshme që ndodhin divorcet pa faj është për shkak të dallimeve të papajtueshme ose konfliktit të personalitetit, që do të thotë se çifti nuk ishte në gjendje të zgjidhte dallimet e tyre.

Law & More B.V.