Anulohet

Kur një martesë anulohet, kjo do të thotë se bashkimi deklarohet i pavlefshëm dhe i pavlefshëm. Në thelb, martesa konsiderohet se nuk ka ekzistuar kurrë në radhë të parë. Kjo ndryshon nga një divorc në atë që një divorc shënon fundin e një bashkimi të vlefshëm, por martesa ende njihet se ka ekzistuar. Ndryshe nga divorci dhe vdekja, anulimi i një martese bën që martesa të mos ekzistojë në sytë e ligjit, gjë që mund të ndikojë në ndarjen e pasurisë dhe kujdestarinë e fëmijëve.

Law & More B.V.