Çfarë është kontrata e pazbatueshme

Një kontratë e pazbatueshme është një marrëveshje me shkrim ose me gojë që nuk do të zbatohet nga gjykatat. Ka shumë arsye të ndryshme që gjykata mund të mos zbatojë një kontratë. Kontratat mund të jenë të pazbatueshme për shkak të çështjes së tyre, sepse njëra palë në marrëveshje përfitoi padrejtësisht nga pala tjetër, ose sepse nuk ka prova të mjaftueshme të marrëveshjes.

Law & More B.V.