Çfarë është marrëveshja e aksionarëve

Aksioner është një individ ose institucion (përfshirë një korporatë) që zotëron ligjërisht një ose më shumë aksione të aksioneve në një korporatë publike ose private. Marrëveshja e aksionerëve, e quajtur ndryshe marrëveshja e aksionerëve, është një marrëveshje midis aksionarëve të një kompanie që përshkruan mënyrën e operimit të ndërmarrjes dhe përshkruan të drejtat dhe detyrimet e aksionarëve. Marrëveshja përfshin gjithashtu informacion mbi menaxhimin e kompanisë dhe privilegjet dhe mbrojtjen e aksionerëve.

Law & More B.V.