Klientët tanë

Historikisht, Hollanda ka qenë gjithmonë një juridiksion mjaft tërheqës për të strukturuar aktivitetet e saj në BE dhe në të gjithë botën nga, për të investuar, për të zhvilluar dhe për të bërë biznes. Hollanda vazhdimisht tërheq një numër të madh ndërmarrjesh shumëkombëshe teknologjike dhe të sofistikuara, si dhe "qytetarët e botës".

tonë Klienti i korporatës praktika përqendrohet në një gamë të gjerë korporatash aktive ndërkombëtare, siç janë ndërmarrjet publike dhe private të përfshira në Hollandë dhe ndërkufitare.

La Klientë privatë praktika e Ligjit dhe më shumë përqendrohet në ndihmën e individëve dhe familjeve ndërkombëtare, të cilat strukturojnë aktivitetet e tyre të biznesit përmes juridiksionit holandez. Klientët tanë ndërkombëtarë vijnë nga vende dhe prejardhje të ndryshme. Ata janë sipërmarrës të suksesshëm, emigrantë të kualifikuar dhe personalitete të tjera me interes dhe pasuri në juridiksione të ndryshme.

Klientët tanë të korporatave dhe ato private marrin gjithmonë një cilësi të lartë po aq të lartë të shërbimeve juridike të përshtatura, të përkushtuara dhe konfidenciale, të dizajnuara posaçërisht për të përmbushur kërkesat dhe nevojat e tyre të veçanta.