Shpalosja e regjistrimit publik dhe përgjithësisht e arritshme

(në përputhje me nenin 35b (1) të Rregulloreve të Profesionit Ligjor)

 

Tom Meevis

Tom Meevis ka regjistruar fushat e mëposhtme ligjore në regjistrin e zonave juridike të Avokatisë Hollandeze:

Ligji i ndërmarrjes
Personat dhe e drejta familjare
Ligji i krimit
Ligji i punësimit

Sipas standardeve të Avokatisë Hollandeze regjistrimi e detyron atë të marrë dhjetë kredi trajnimi në vit në secilën prej fushave të regjistruara ligjore.

 

Maksim Hodak

Maxim Hodak ka regjistruar fushat e mëposhtme ligjore në regjistrin e zonave juridike të Avokatisë Hollandeze:

Ligji i ndërmarrjes

Sipas standardeve të Avokatisë Hollandeze regjistrimi e detyron atë të marrë dhjetë kredi trajnimi në vit në secilën prej fushave të regjistruara ligjore.

Shpërndaje