Lajme

Regjistrohu UBO në Hollandë në vitin 2020

Direktivat evropiane kërkojnë që vendet anëtare të krijojnë një regjistër UBO. UBO qëndron për Pronar Ultimate Beneficial. Regjistri UBO do të instalohet në Hollandë në vitin 2020. Kjo nënkupton që nga viti 2020 e tutje, ndërmarrjet dhe personat juridikë janë të detyruar të regjistrojnë pronarët e tyre të drejtpërdrejtë. Një pjesë e të dhënave personale të UBO, si emri dhe interesi ekonomik, do të bëhen publike me anë të regjistrit. Sidoqoftë, garancitë janë instaluar për mbrojtjen e intimitetit të UBO-ve.

Krijimi i regjistrit UBO bazohet në direktivën e katërt të pastrimit të parave të Bashkimit Evropian, e cila merret me luftimin e krimit financiar dhe ekonomik siç është pastrimi i parave dhe financimi i terrorizmit. Regjistri UBO kontribuon në këtë duke siguruar transparencë për personin që është pronari i fundit përfitues i një kompanie ose personi juridik. UBO është gjithmonë një person fizik që përcakton rrjedhën e ngjarjeve brenda një kompanie, pavarësisht ose prapa skenave.

Regjistri UBO bëhet pjesë e regjistrit tregtar dhe për këtë arsye do të jetë nën administrimin e Dhomës së Tregtisë.

Lexoni më shumë: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/04/04/ubo-register-vanaf-januari-2020-in-werking

Shpërndaje