Imazhi i lajmeve

Taksat: e kaluara dhe e tashmja

Historia e taksave fillon në kohën Romake. Njerëzit që jetonin në territorin e Perandorisë Romake duhej të paguanin taksa. Rregullat e para të taksave në Hollandë shfaqen në 1805. Parimi themelor i taksimit lindi: të ardhurat. Taksa e të ardhurave u zyrtarizua në vitin 1904.

TVSH, tatimi mbi të ardhurat, tatimi mbi pagën, taksat e korporatave, taksat mjedisore - të gjitha këto janë pjesë e taksave që paguajmë sot. Ne i paguajmë taksat qeverisë dhe bashkive. Me të ardhurat, Ministria e Infrastrukturës së Hollandës, për shembull, mund të kujdeset për diket; ose provincat e transportit publik.

Ekonomistët ende po diskutojnë pyetje të tilla si: kush duhet të paguajë taksat? Cili duhet të jetë kufiri i taksës? Si duhet të shpenzohen të ardhurat nga taksat? Një shtet pa taksa nuk mund të kujdeset për qytetarët e tij.

Law & More