Thelbi i ligjit të detyrueshëm është përgjithësisht se nuk mund të thjeshtë përjashtohet…

Thelbi i ligjit të detyrueshëm në përgjithësi është se nuk mund thjesht të devogohet nga dispozita të tilla. Megjithëkëtë, Kodi Civil Hollandez shprehet në nenin 7: 902 se dikush mund të shmanget nga ligji i detyrueshëm me anë të një marrëveshjeje zgjidhjeje, kur kjo marrëveshje ka për qëllim të përfundojë një pasiguri ose mosmarrëveshje ekzistuese dhe me kusht që të mos bie ndesh me vendosmërinë e përbashkët dhe publikun rendit. Kjo është konfirmuar nga Gjykata Supreme e Hollandës më 6 janar, në një rast në të cilin Fondi i Taksave Sociale ('Sociaal Fonds Taxi') u përball me kompaninë e taksive Blue Taxi me refuzimin e saj për të paguar kohën e pritjes së drejtuesve të saj. Sidoqoftë, Blue Taxi dhe taksistët përkatës e kishin caktuar këtë parim në një marrëveshje zgjidhjeje. Sidoqoftë, Blue Taxi tërhoqi kashtë të shkurtër, pasi këto marrëveshje nuk mund të thirreshin kundër SFT.

2017-02-02

Shpërndaje
Law & More B.V.