Punëdhënësit duhet t'i kushtojnë vëmendje rrethanave në të cilat ata

Punëdhënësit duhet t'i kushtojnë vëmendje rrethanave në të cilat dëshirojnë të largojnë një punonjës. Kjo dëshmohet edhe një herë me një aktgjykim të gjykatës së rrethit në Assen. Një spital duhej të paguante punonjësve të tij (një farmacist) një lejim tranzicioni prej 45,000 € dhe një shpërblim të barabartë prej 125,000 € pasi nuk kishte baza të arsyeshme për përfundimin e kontratës së punës. Spitali pohoi se farmacisti ishte jofunksional, që doli të mos jetë kështu. Sidoqoftë, kontrata ishte shpërbërë, me përfitimet e caktuara si rezultat. Arsyeja për këtë ishte që ndërkohë marrëdhënia e punës ishte ndërprerë, gjë që i atribuohej tërësisht punëdhënësit.

10-02-2017

Shpërndaje
Law & More B.V.