Sistemi gjyqësor holandez është duke përtërirë. Nga 1 Mars 2017 do…

Sistemi gjyqësor holandez është duke përtërirë. Nga 1 Mars 2017 do të bëhet e mundur të mosmarrëveshja digjitale në Gjykatën Supreme të Hollandës në çështjet e kërkesës civile. Në thelb, procedura e kasacionit mbetet e njëjtë. Sidoqoftë, do të bëhet e mundur fillimi i procedurave në internet (një lloj thirrje dixhitale) dhe shkëmbimi digjital i dokumenteve dhe informacionit. E gjithë kjo është për shkak të hyrjes në fuqi të legjislacionit të ri të Cilësisë dhe Inovacionit (IKE).

09-02-2017

pjesë