Avokat i mediave

Termi media përfshin gazetat, televizionin, radion dhe internetin. Mund të ndodhë që ju ose ndërmarrja juaj të paraqiteni në media pa dashur dhe në mënyrë negative. Në botën tonë moderne ku informacioni shpërndahet dhe ruhet në internet, kjo mund të vazhdojë t'ju ndjekë. Prandaj është e rëndësishme të ndërmerrni masat e duhura nëse po përjetoni probleme në media.

Ligji për media përfshin fusha të ndryshme të ligjit. Vëmendje e veçantë mund të përqendrohet në ligjin e të drejtave të autorit, ligjin e privatësisë dhe të drejtat e portreteve. Në përgjigjen e pyetjes nëse një botim është i paligjshëm, e drejta juaj për mbrojtje të nderit dhe reputacionit duhet të peshohet kundër të drejtës së lirisë së shprehjes.

Në rast të shpifjeve elektronike, është e rëndësishme që provat të regjistrohen në mënyrë korrekte. Në rast të një emaili të paligjshëm, është e rëndësishme që kjo email të mbahet në formë elektronike. Për më tepër, është e mundur që të regjistrohen prova në bewijsonline.nl. Kjo siguron që të keni prova të shëndosha.

Law & More mund t'ju ndihmojnë në çdo çështje në lidhje me ligjin për median. Avokatët tanë mund t'ju këshillojnë dhe t'u përgjigjen të gjitha pyetjeve tuaja.

Shpërndaje