Çfarë është letra e regjistruar

Një letër e regjistruar është një letër që regjistrohet dhe gjurmohet gjatë gjithë kohës në sistemin e postës dhe kërkon që postuesi të marrë një nënshkrim për ta dorëzuar atë. Shumë kontrata të tilla si politikat e sigurimit dhe dokumentet ligjore specifikojnë që njoftimi duhet të jetë në formën e një letre të regjistruar. Duke regjistruar një letër, dërguesi ka një dokument ligjor që tregon se njoftimi është dorëzuar.

Shpërndaje