Çfarë është deklarimi

Deklarata është një specifikim, në një formë metodike dhe logjike, të rrethanave që përbëjnë shkakun e padisë së paditësit. Deklarata është një deklaratë me shkrim e paraqitur në gjykatë.

Shpërndaje