Çfarë është një avokat i asociuar

Një avokat i asociuar është një avokat dhe një punonjës i një firme ligjore që nuk mban një interes pronësie si ortak.