Çfarë bën një avokat

Një avokat është i licencuar për të ushtruar profesionin e avokatit dhe është i detyruar të mbështesë ligjin duke mbrojtur gjithashtu të drejtat e klientit të tyre. Disa detyra që lidhen zakonisht me një avokat përfshijnë: ofrimin e këshillave ligjore dhe këshilltarëve, hulumtimin dhe mbledhjen e informacionit ose provave, hartimin e dokumenteve ligjore në lidhje me divorcet, testamentet, kontratat dhe transaksionet e pasurive të patundshme dhe ndjekjen penale ose mbrojtjen në gjykatë.

Law & More B.V.