Çfarë bëjnë firmat ligjore

Një firmë ligjore është një njësi biznesi e formuar nga një ose më shumë avokatë për t'u angazhuar në praktikën e avokatisë. Shërbimi kryesor i kryer nga një kompani ligjore është të këshillojë klientët (individë ose korporata) për të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre ligjore, dhe të përfaqësojë klientët në çështje civile ose penale, transaksione biznesi dhe çështje të tjera në të cilat kërkohen këshilla ligjore dhe ndihmë tjetër.

Shpërndaje