Cilat janë llojet e ndryshme të ligjit

Ndërsa ka shumë lloje të ndryshme të ligjit që mund të studiohen dhe konsiderohen, shpesh është më e lehtë t'i gruposh ato në dy kategori themelore: ligjet publike dhe ligjet private. Ligjet publike janë ato të krijuara nga një qeveri për të organizuar dhe rregulluar më mirë sjelljen e qytetarëve, të cilat shpesh përfshijnë ligje penale dhe ligje kushtetuese. Ligjet private janë ato të krijuara për të ndihmuar në rregullimin e marrëveshjeve të biznesit dhe privat midis individëve, zakonisht duke përfshirë ligjin për shkeljet dhe ligjet e pronës. Për shkak se ligji është një parim kaq i gjerë, ligji është ndarë në pesë fusha të ligjit; e drejta kushtetuese, e drejta administrative, e drejta penale, e drejta civile dhe e drejta ndërkombëtare.

Shpërndaje