Cili është qëllimi i ushqimit

Qëllimi i detyrimit ushqimor është të kufizojë çdo efekt ekonomik të padrejtë të një divorci duke siguruar të ardhura të vazhdueshme një bashkëshorti pa pagë ose me pagë më të ulët. Një pjesë e justifikimit është se një ish-bashkëshort mund të ketë zgjedhur të heqë dorë nga një karrierë për të mbështetur familjen dhe i duhet kohë për të zhvilluar aftësi pune për të mbajtur veten.

Law & More B.V.