Shkurorëzimi me pension

Në rast divorci, të dy keni të drejtë për gjysmën e pensioneve të partnerëve tuaj. Kjo thuhet në ligj. Ka të bëjë vetëm me pensionin që keni grumbulluar gjatë martesës ose partneritetit të regjistruar. Kjo ndarje quhet 'barazimi i pensionit'. Nëse dëshironi ta ndani pensionin ndryshe, mund të bëni marrëveshje për këtë. Ju mund t'i bëni një noteri të shkruajë këto marrëveshje në marrëveshjen tuaj para martesore ose marrëveshjen e partneritetit ose mund të keni një avokat ose ndërmjetës që t'i shkruajë këto marrëveshje në një marrëveshje divorci. Ky është një dokument që përmban të gjitha marrëveshjet, siç janë shpërndarja e sendeve tuaja, shtëpia, pensioni, borxhet dhe mënyra e rregullimit të ushqimit. Ju gjithashtu mund të zgjidhni një ndarje të ndryshme. Në atë rast ju e kompensoni të drejtën tuaj për pension me të drejta të tjera. Për shembull, nëse merrni një pjesë më të madhe të pensionit tuaj, ju mund të zgjidhni të merrni më pak ushqim nga bashkëshorti juaj.

Shpërndaje