Arsyet për divorc

Nëse divorci me pëlqim të ndërsjellë nuk është një opsion, ju mund të konsideroni fillimin e njëanshëm të procedurave të divorcit për shkak të prishjes së pariparueshme të martesës. Martesa prishet në mënyrë të pariparueshme kur vazhdimi i bashkëjetesës midis bashkëshortëve dhe rifillimi i saj është bërë i pamundur arsyeshëm për shkak të këtij përçarje. Fakte konkrete që tregojnë përçarjen e pariparueshme të martesës mund të jenë, për shembull, tradhti bashkëshortore ose të mos jetosh më së bashku në një shtëpi martesore.

Law & More B.V.