Ligji i familjes

E drejta familjare është fusha e së drejtës që adreson marrëdhëniet familjare. Ai përfshin krijimin e marrëdhënieve familjare dhe prishjen e tyre. Ligji familjar adreson ekzekutimin e një martese, divorci, lindje, birësimi ose autoriteti prindëror.

Law & More B.V.