Kuptimi i divorcit

Divorci, i njohur gjithashtu si zgjidhja e martesës, është procesi i ndërprerjes së një martese ose bashkësie martesore. Divorci zakonisht përfshin anulimin ose riorganizimin e detyrave dhe përgjegjësive ligjore të martesës, duke shpërndarë kështu lidhjet e martesës midis një çifti të martuar nën sundimin e ligjit të vendit ose shtetit. Ligjet e divorcit ndryshojnë mjaft në të gjithë botën, por në shumicën e vendeve, kjo kërkon sanksionimin e një gjykate ose autoriteti tjetër në një proces ligjor. Procesi ligjor i divorcit mund të përfshijë gjithashtu çështje të ushqimit, kujdestarisë së fëmijës, mbështetjes së fëmijës, shpërndarjes së pasurisë dhe ndarjes së borxhit.

Law & More B.V.