Shkurorëzimi për mbështetjen e fëmijëve

Nëse fëmijët janë të përfshirë në një divorc, mbështetja e fëmijëve është një pjesë e rëndësishme e rregullimeve financiare. Në rastin e bashkë-prindërimit, fëmijët jetojnë në mënyrë alternative me të dy prindërit dhe prindërit ndajnë shpenzimet. Ju mund të bëni marrëveshje në lidhje me mbështetjen e fëmijëve së bashku. Këto marrëveshje do të përcaktohen në një plan prindëror. Ju do ta paraqisni këtë marrëveshje në gjykatë. Gjykatësi do të marrë parasysh nevojat e fëmijëve kur vendos për mbështetjen e fëmijës. Për këtë qëllim janë zhvilluar tabela të veçanta, gjykatësi merr të ardhurat siç ishin pak para divorcit, si pikënisje. Përveç kësaj, gjyqtari përcakton shumën që personi i cili duhet të paguajë ushqim mund të humbasë. Kjo quhet aftësia për të paguar. Gjithashtu merret parasysh aftësia e personit që kujdeset për fëmijët. Gjyqtari i bën marrëveshjet përfundimtare dhe i regjistron ato. Shuma e mirëmbajtjes rregullohet çdo vit.

Law & More B.V.