Kujdestaria e fëmijës pas divorcit

Kujdestaria e fëmijës përfshin detyrën dhe të drejtën e prindit për të rritur dhe kujdesur për fëmijën e tij ose të saj të mitur. Kjo ka të bëjë me mirëqenien fizike, sigurinë dhe zhvillimin e fëmijës së mitur. Kur prindërit që ushtrojnë autoritetin e përbashkët prindëror vendosin të aplikojnë për divorc, prindërit, në parim, do të vazhdojnë të ushtrojnë autoritetin prindëror bashkërisht.

Përjashtimet janë të mundshme: gjykata mund të vendosë që njëri prej prindërve të ketë autorizim të plotë prindëror. Sidoqoftë, në marrjen e këtij vendimi, interesat më të mirë të fëmijës janë të dorës së parë. Ky është rasti kur ekziston një rrezik i papranueshëm që fëmija të bllokohet ose të humbasë midis prindërve (dhe kjo situatë nuk ka gjasa të përmirësohet mjaftueshëm në një periudhë afatshkurtër), ose kur ndryshimi i kujdestarisë është ndryshe i nevojshëm për t'i shërbyer interesave më të mira të fëmijës.

Shpërndaje