I njohur si "mbajtje bashkëshortore" në disa shtete, ushqimi mund t'i jepet një burri ose gruaje. Alimentacioni i referohet pagesave të urdhëruara nga gjykata që i jepen një bashkëshorti ose ish-bashkëshorti brenda një marrëveshje ndarjeje ose divorci. Arsyeja prapa kësaj është që të sigurojë mbështetje financiare për bashkëshortin i cili ka të ardhura më të ulëta, ose në disa raste, pa të ardhura fare. Për shembull, në rastet kur ka fëmijë të përfshirë, burri historikisht ka qenë mbajtës i familjes, dhe gruaja mund të ketë hequr dorë nga një karrierë për të rritur fëmijët dhe do të jetë në disavantazh financiar pas një ndarjeje ose një divorci. Ligjet në shumë shtete diktojnë që një bashkëshort i divorcuar ka të drejtë të jetojë të njëjtën cilësi të jetës që kishin më parë kur martohej.

Shpërndaje