Shkurorëzimi absolut

Përfundimi përfundimtar, ligjor i një martese (siç dallohet nga një ndarje ligjore) kur të dy palët janë të lira të martohen përsëri. Një divorc absolut zgjidh martesën, ndryshe nga një divorc i kufizuar, i cili vepron si një marrëveshje ndarjeje.

Law & More B.V.