Çfarë është menaxhimi strategjik

Menaxhimi strategjik është menaxhimi i burimeve të një organizate për të arritur qëllimet dhe objektivat e saj. Menaxhimi strategjik përfshin vendosjen e objektivave, analizimin e mjedisit konkurrues, analizimin e organizatës së brendshme, vlerësimin e strategjive dhe sigurimin që menaxhmenti të nxjerrë strategjitë në të gjithë organizatën.

Law & More B.V.