Çka është kontrata pothuajse

Një kontratë pothuajse është një kontratë që krijohet nga gjykata kur nuk ekziston një kontratë e tillë zyrtare midis palëve dhe ekziston një mosmarrëveshje në lidhje me pagesën për mallrat ose shërbimet e ofruara. Gjykatat krijojnë kontrata pothuajse për të parandaluar që një palë të pasurohet padrejtësisht, ose të përfitojë nga situata kur ai nuk e meriton ta bëjë këtë.

Law & More B.V.