Çfarë është financa

Financat janë një term i gjerë që përshkruan aktivitetet që lidhen me bankën, huatë ose borxhin, kredinë, tregjet e kapitalit, paratë dhe investimet. Në thelb, financat përfaqësojnë menaxhimin e parave dhe procesin e blerjes së fondeve të nevojshme. Financat gjithashtu përfshijnë mbikëqyrjen, krijimin dhe studimin e parave, bankave, kredive, investimeve, aktiveve dhe pasiveve që përbëjnë sistemet financiare.

Law & More B.V.