Çfarë është shkelja e kontratës

Shkelja e kontratës është kur njëra palë shkel kushtet e një marrëveshjeje ndërmjet dy ose më shumë palëve.

Law & More B.V.