Çfarë është një startup

Termi startup i referohet një kompanie në fazat e para të operacioneve. Startup-et themelohen nga një ose më shumë sipërmarrës që duan të zhvillojnë një produkt ose shërbim për të cilin besojnë se ka kërkesë. Këto kompani zakonisht fillojnë me kosto të lartë dhe të ardhura të kufizuara, prandaj kërkojnë kapital nga një larmi burimesh siç janë kapitalistët e sipërmarrësve.

Law & More B.V.