Çfarë është një korporatë

Korporata është një entitet ligjor afarist në të cilin pronarët mbrohen nga përgjegjësia për veprimet e shoqërisë dhe statusin financiar. E ndarë nga pronarët ose aksionarët, një korporatë mund të ushtrojë shumicën e të drejtave dhe përgjegjësive që një pronar individual i biznesit do të zotërojë, që do të thotë që një korporatë mund të hyjë në kontrata, të marrë hua para, të padisë dhe të paditet, të ketë pasuri të veta, të paguajë taksa dhe të punësojë punonjesit.

Law & More B.V.