Çfarë është dorëzania

Dorëzania është një marrëveshje kur një person bie dakord të marrë në posedim fizik pasurinë e një personi tjetër për ruajtje ose qëllime të tjera, por nuk merr pronësinë e saj, me mirëkuptimin se do të kthehet në një datë të mëvonshme.

Law & More B.V.