Çfarë bëjnë avokatët e korporatave

Roli i një avokati të korporatave është të sigurojë ligjshmërinë e transaksioneve tregtare, duke këshilluar korporatat për të drejtat dhe detyrat e tyre ligjore, përfshirë detyrat dhe përgjegjësitë e zyrtarëve të korporatave. Për ta bërë këtë, ata duhet të kenë njohuri për aspektet e ligjit të kontratave, ligjit tatimor, kontabilitetit, ligjit të letrave me vlerë, falimentimit, të drejtave të pronësisë intelektuale, licencimit, ligjeve të zonimit dhe ligjeve specifike për biznesin e korporatave për të cilat ata punojnë.

Law & More B.V.