Fatura holandeze është vendosur në internet

Faturë hollandeze

Në një projektligj të ri Hollandez, i cili është hedhur në internet për konsultim sot, Ministri Hollandez Blok (Siguria dhe Drejtësia) ka shprehur dëshirën për t'i dhënë fund anonimitetit të mbajtësve të aksioneve të bartësve. Së shpejti do të jetë e mundur të identifikohen këta aksionarë në bazë të llogarisë së tyre të letrave me vlerë. Aksionet atëherë mund të tregtohen vetëm përmes përdorimit të një llogarie të letrave me vlerë të mbajtur nga një ndërmjetës. Në këtë mënyrë, personat e përfshirë në për shembull pastrimin e parave ose financimin e terrorizmit mund të gjurmohen më lehtë. Me këtë projektligj, qeveria Hollandeze ndjek rekomandimet e FATF.

14-04-2017

Law & More