A po planifikoni të shisni kompaninë tuaj?

Amsterdam Gjykata e Apelit

Atëherë është e mençur të kërkoni këshilla të duhura në lidhje me detyrat në lidhje me këshillin e punës të kompanisë suaj. Duke vepruar kështu, ju mund të shmangni një pengesë të mundshme në procesin e shitjes. Në një vendim të fundit të Amsterdam Gjykata e Apelit, Divizioni i Ndërmarrjeve ka vendosur se subjekti juridik shitës dhe aksionarët e tij kanë shkelur detyrën e kujdesit ndaj këshillit punues të kompanisë së shitur.

Subjekti juridik shitës dhe aksionarët e tij nuk i kanë ofruar këshillit të punës informacione në kohë dhe të mjaftueshme, nuk kanë përfshirë këshillin e punës për të kërkuar këshilla për dhënien e detyrave të ekspertëve dhe nuk janë konsultuar me këshillin e punës në kohë dhe paraprakisht. ndaj kërkesës për këshilla. Prandaj, vendimi për shitjen e kompanisë nuk është marrë në mënyrë të arsyeshme. Vendimi dhe pasojat e vendimit duhet të shfuqizohen. Kjo është një situatë e padëshirueshme dhe e panevojshme e cila mund të ishte parandaluar.

Law & More