Njoftimi i shembullit të paracaktuar

Njoftimi i shembullit të paracaktuar

Çfarë është një njoftim i parazgjedhur?

Fatkeqësisht, ndodh mjaft shpesh që një palë kontraktuese të dështojë në përmbushjen e detyrimeve të saj, ose të mos e bëjë këtë në kohë ose siç duhet. A njoftimi i mospagesës i jep kësaj pale një mundësi tjetër që (në mënyrë të duhur) të pajtohet brenda një periudhe të arsyeshme. Pas skadimit të afatit të arsyeshëm – të përmendur në letër – debitori është në parazgjedhur. Mospagimi kërkohet për të qenë në gjendje të zgjidhë kontratën ose të kërkojë dëmshpërblim, për shembull. Në varësi të rrethanave, parazgjedhja mund të mos kërkohet. Shembujt përfshijnë situata ku performanca është përgjithmonë e pamundur, si p.sh. një fotograf që nuk shfaqet në dasmë.

E paracaktuar pa njoftim?

Në disa situata, mospagimi ndodh pa njoftim për mospagim, për shembull nëse është përcaktuar një afat fatal për të përmbushur detyrimet.

Shembull i letrës së njoftimit zyrtar

Ju mund të përdorni letrën e mostrës më poshtë për të deklaruar palën tuaj kontraktuese në mospagim. Megjithatë, çdo situatë është e ndryshme; Prandaj do të duhet ta plotësoni vetë letrën dhe jeni në fund të fundit përgjegjës për përmbajtjen e saj. Mos harroni të dërgoni letrën me postë të rekomanduar dhe të mbani të gjitha provat e nevojshme (kopje, dëshmi të postimit, etj.).

[Qyteti/fshati ku po shkruan letrën], [data]

Tema: Njoftimi për mospagim

Të nderuar Sir / Madam,

Unë kam lidhur marrëveshje [një/bashkëngjitur] me ju në [data] [numri i faturës mund të shtohet në kllapa nëse është e nevojshme]. [Ju/emri i kompanisë] nuk arritët të pajtoheni me marrëveshjen.

Marrëveshja detyron [ju/emri i kompanisë] të [shpjegojë detyrimet që pala nuk ka përmbushur. Bëjeni këtë disi gjithëpërfshirëse, por mos u futni në shumë detaje].

Nëpërmjet kësaj ju deklaroj në mospërmbushje dhe ju ofroj një mundësi më shumë që (në mënyrë të duhur) të pajtoheni brenda 14 (katërmbëdhjetë) ditëve të punës nga data [në varësi të rrethanave, ju mund ta rregulloni periudhën; ligji kërkon një periudhë të arsyeshme]. Pas skadimit të afatit të përcaktuar, fillon mospagimi dhe unë do të detyrohem të ndërmarr veprime ligjore. Më pas do të kërkoj gjithashtu interesin ligjor dhe çdo kosto dhe dëmshpërblim të mbledhjes jashtëgjyqësore.

Sinqerisht,

[Emri dhe nënshkrimi juaj]

[Sigurohuni që adresa juaj të jetë e shënuar në letër].

Po kërkoni më shumë se një shembull njoftimi zyrtar?

Duhet të dini se njoftimi zyrtar i mësipërm është i thjeshtë dhe nuk i përshtatet çdo situate. Dëshironi ndihmë për të hartuar një njoftim për mospagim apo të liroheni plotësisht nga kjo detyrë? Dëshironi të dini nëse dhe nga kur mund të kërkoni interes ligjor dhe dëmshpërblim? A keni nevojë për sqarim nëse dërgimi i një njoftimi për mospagim është i nevojshëm, apo dyshoni nëse parazgjedhja kërkohet në situatën tuaj? Atëherë mos hezitoni dhe kontaktoni Law & More. Avokatët tanë janë ekspertë në e drejta e kontratave dhe do të jetë i lumtur t'ju ndihmojë me të gjitha pyetjet dhe shqetësimet tuaja.  

Shembull i letrës së paracaktimit

Cilësimet e privatësisë
Ne përdorim cookies për të rritur përvojën tuaj gjatë përdorimit të faqes sonë të internetit. Nëse jeni duke përdorur Shërbimet tona përmes një shfletuesi, ju mund të kufizoni, bllokoni ose hiqni cookies përmes cilësimeve të shfletuesit tuaj të internetit. Ne gjithashtu përdorim përmbajtje dhe skenare nga palë të treta që mund të përdorin teknologji gjurmimi. Më poshtë mund të siguroni pëlqimin tuaj për të lejuar vendosjen e palëve të treta. Për informacion të plotë në lidhje me cookies që ne përdorim, të dhënat që mbledhim dhe si i përpunojmë, ju lutemi kontrolloni tonë Politika e Privatësisë
Law & More B.V.