Në Hollandë, shumë rëndësi i është kushtuar të drejtës së punëtorëve për grevë…

Në Hollandë, shumë rëndësi i është kushtuar të drejtës së grevës së punëtorëve. Punëdhënësit Hollandezë duhet të tolerojnë greva, përfshirë pasojat negative që mund të ketë për ta, për sa kohë që përmbushen "rregullat e lojës". Për të siguruar që punonjësit nuk janë të penguar nga përdorimi i kësaj të drejte, Bordi Qendror i Apelit i Hollandës vendosi që greva nuk duhet të ndikojë në lartësinë e përfitimit të papunësisë. Kjo do të thotë që paga ditore e një punonjësi, mbi bazën e së cilës llogaritet përfitimi i papunësisë, nuk duhet të ndikohet negativisht nga një grevë.

11-04-2017

pjesë