Ndryshimet e pagës minimale në Nederlands nga 1 korriku 2017

Në Hollandë paga minimale varet nga mosha e të punësuarit. Rregullat ligjore mbi pagën minimale mund të ndryshojnë çdo vit. Për shembull, nga 1 korriku 2017 paga minimale tani arrin në 1.565,40 € në muaj për punonjësit e 22 e më shumë.

2017-05-30

pjesë